• Të gjitha materialet janë të çertifikuar dhe plotësojnë standardet më të larta të cilësisë.

  • Ngjitësit poliuretani përdoren për të mbrojtur nga lagështia

  • Dyert kanë përfshirë të gjitha risitë e tregut botëror

  • Materialet sintetike të petëzuar janë certifikuar E1

  • Sipërfaqet prej druri vijnë nga rimeso natyrale të tipit A